تماس با دبیر خانه همایش

شناسه صفحه : [NjM3]

ارتباط با دبیرخانه همایش


                
                  شماره تماس:                                                        32931981-025

     شماره تلفن همراه:                                                          09197457411  
             سامانه پیامک:                                                            3000722711   
        پست الکترونیکی:                                                 info@nezamqom.ir

 کانال تلگرامی سازمان:                                                          nezamqom@

کانال تلگرامی همایش :   https://t.me/joinchat/AAAAAEU6bq-5Pl1g8CfMcw

کیمیا سامانه