راهنمای نحوه شرکت حضوری دز همایش اخلاق مهندسی

| ۱۳:۱۱:۱۰ | ۲۷ / آذر / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: MTQ

به اطلاع مهندسانی گرامی که به صورت مجازی در همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان ثبت نام نموده اند می رساند ؛ جهت دریافت راهنمای نحوه شرکت حضوری در این همایش می توانند فایل راهنمای زیر را دانلود نموده و مورد بهره برداری قرار دهند.

به اطلاع مهندسانی گرامی که به صورت مجازی در همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان ثبت نام نموده اند می رساند ؛ جهت دریافت راهنمای نحوه شرکت حضوری در این همایش می توانند فایل راهنمای زیر را دانلود نموده و مورد بهره برداری قرار دهند.

 

 دانلود راهنمای نحوه شرکت به صورت حضوری در همایش اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان

کیمیا سامانه